×
×
Red Internacional

Reproducimos a continuación de manera íntegra el comunicado de la delegación de países catalanes en México expresando su solidaridad con el pueblo ucraniano y contra las tropas de la OTAN y Rusia.

Domingo 27 de febrero | 00:15

En aquest marc, el govern rus ha emprès una ofensiva militar que respon també a una lògica capitalista de control dels recursos i millor posicionament geopolític. Com ha succeït en altres ocasions, davant de conflictes iniciats per interessos cap italistes, és la població qui su rt perdent.

La guerra de Síria va ser un d’aquests primers punts d’inflexió. La guerra d’Ucraïna n’ha sigut un següent. Segueix la lòg ica apresa de les potències cap italistes hegemòniques, assegurar-se una zona d’influència tant per l’àmbit defensiu com per l’oportunitat de controlar més recursos i mercats.

Des de l’Esquerra Independentista, com a moviment polític revolucionari d’alliberament d’uns Països Catalans subjugats als estats espanyol i francès, els quals són membres de la Unió Europea i l’OTAN, tenim el deure de denunciar aquestes estructures i el seu paper en la provocació i alimentació de guerres arreu del planeta. l entenent que la seva raó de ser rau en la natural evolució del capitalisme en imperialisme, plantegem la sortida de l nostre poble tant de la Unió Europea com de l’OTAN, com a pas impr escindible per una independència política i econòmica que ens permeti relacionar-nos amb els altres pobles del món a t ravés de l’internacionalisme. Així com per contribu ir al seu afebliment i desaparició.

No volem que bases militars i ports del nostre territori, com la base militar de Bétera i el port de Tarragona, sigu in utilitzats per a provocar i intensificar guerres de rapinya pel control dels recursos natura ls. No volem que els nostres recursos s’utilitzin per enviar militars a pressionar i matar pels interessos de les nostres oligarquies. No volem ser utilitzades per la guerra mediàtica promoguda per aquestes oligarquies en pugna pel control dels recursos energètics i nous mercats.

Per això fem una crida a ta mobilitzac ió contra les guerres imper ial istes. posant el focus d"atenció en la denúncia de l"OTAN com a principal estructura militar causant d"aquestes.

El no a la guerra conseqüent parteix del no a l’OTAN. i es ramifica en la lluita global contra lïmperialisme. fase superior del capitalisme. Només partint d’aquesta premissa. podrem avançar en positiu en la influència polit1ca internacional en un escenari mundia\ multilat eral. en el qual el socialisme internacionalista continua sent una fi ta per l’alliberament de la classe treballadora dels Països Catalans i de tot
el món.

Països Catalans, 25 de febrer de 2022.

Firman:

Alerta Solidaria
ARRAN
Coordinadora Obrera Sindical (COS)
Candudatura d’Unitat Popular (CUP)
Endavant
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC)
Organització Internacionalista dels Països Catalans - Ítaca

PDF
Comentarios

DEJAR COMENTARIO


Destacados del día

Últimas noticias